Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ řeší, jaké informace o uživateli shromažďujeme a jejich další využití. V případě jakékoli změny tohoto dokumentu, bude jeho nové znění umístěno na tomto místě. Změny a úpravy se budou vztahovat na všechny již shromážděné informace, tak i na informace nové.

Vlastníkem a provozovatelem webu www.furanflex.cz je společnost MOPECO, s.r.o. se sídlem Pozdeňská 2313/3, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 614 66 573, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 29391, dále jen provozovatel webu.

Význam ochrany osobních údajů a soukromí našich uživatelů si plně uvědomujeme, proto při zpracovávání a uchovávání osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, a to jak se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, Občanského zákoníku, i příslušných norem Evropské unie.

Informace, které jsou shromažďovány o našich uživatelích jsou především následující - informace o stránkách, které uživatel u nás navštívil, termín a délku návštěvy. Uvedené údaje jsou využity pro zlepšení naší elektronické prezentace. Současně je automaticky evidováno, z jakého místa webové prezentace uživatel přišel.

Z osobních údajů evidujeme pouze přihlašovací e-mail, adresu, jméno a uživatelské jméno. Tyto informace jsou nutné a použity pouze pro potřeby přihlášení k uživatelskému účtu. Uživatelé mohou své osobní údaje kdykoliv změnit.

Pro potřeby zpracování nezávazné poptávky nebo cenové poptávky nebo poskytnutí dalších informací, evidujeme všechny položky vyplněné v Poptávkovém formuláři nebo jinak poskytnuté provozovateli webu.

Pro potřeby registrace a účasti na námi pořádaných školení evidujeme všechny položky vyplněné objednatelem nebo účastníkem v přihlašovacím formuláři nebo jinak poskytnuté provozovateli webu.

Registrací na našem webu uživatel souhlasí s využíváním podrobností uvedeného elektronického kontaktu při registraci na web a na námi pořádaná školení, za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb uvedených na naší webové prezentaci, tak i výrobků a služeb spolupracujících třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů na www.furanflex.cz jsou platné, jak pro doménu II.řádu „furanflex.cz“, tak pro domény III.řádu „název.furanflex.cz“, které jsou v provozu nebo budou v budoucnu zprovozněny a také pro domény, které budou prostřednictvím provozovatele domény furanflex.cz zřízeny.

V případě, že si uživatel nebude přát zasílat žádné naše nabídky a informace, může se kdykoli prostřednictvím našich webových stránek odhlásit z odběru a následně opětovně přihlásit k odběru. Vyřazení proběhne zpravidla nejpozději do dvou pracovních dnů.

Ing. Petr Bulvas
Jednatel

V Praze dne 7.1.2017


KOMÍNY - topení plyn
FuranFlex®

KOMÍNY - topení dřevo
FuranFlex® RWV

DEŠŤOVÉ SVODY
RainFlex®

VZDUCHOTECHNIKA
VentilFlex® a VentilFlex® RKV

Kdo jsme

Firma MOPECO s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem technologie a vložek FuranFlex® společnosti KOMPOZITOR Ltd. Hungary pro Českou republiku.
Provádíme opravy komínů, dešťových svodů a vzduchotechniky technologií FuranFlex® v České republice.

Kontakt